Virksomhedens sikringsniveau

sikringsniveau artikel

Det kan betale sig at kende sit sikringsniveau

De fleste virksomheder med en erhvervsforsikring har et krav om, at kvaliteten af deres sikring skal være på et bestemt niveau. Hvis virksomhedens sikring ikke lever op til det, kan det koste dyrt i nedsat erstatning efter indbrud. Det handler en artikel i den ny udkomne avis SecurityUser om. Her bringes artiklen til gavn og glæde for dem, der endnu ikke har haft mulighed for at læse den. Det er SikkerhedsBranchen, der står bag artiklen.

Lås, dør, butiksrude – alt det, man med en fællesbetegnelse kalder mekanisk sikring – skal kunne holde til indbrudsforsøg med værktøj i en bestemt tid, som bliver længere, jo højere sikringsniveau forsikringsselskabet har stillet, tyverialarmen skal kunne noget bestemt, og den person, der kommer ved indbrudsalarm, skal komme hurtigere, jo højere sikringsniveauet er.

Der er seks sikringsniveauer, fra 10 til 60 med 60 som det højeste. Hvilket en virksomhed er på, afhænger af værdien af dens varer, samt hvor tyvetækkelige de er. Guldvarer for en million er på højere niveau end brædder for det samme, for guld er mere attraktivt for en tyv end brædder.

Lyder det kedeligt? Det gør det nok for nogle, og det er ærgerligt, for virksomhedens sikringsniveau er en vigtig oplysning. Manglende viden om det og manglende handling på det kan koste hundredtusinder af kroner og måske true virksomhedens eksistens, hvis tyven kommer. Hvis forsikringsselskabet efter et indbrud konstaterer, at den indbrudsramte virksomhed ikke har overholdt sit sikringsniveau, vil selskabet skære i erstatningen.

Hvis låsen i butikkens bagdøre er for dårlig (eller døren slet ikke var låst), hvis gitteren for ruden inde i gården var forkert monteret, eller alarmen ikke er installeret af et ISO 9001-certificeret firma, men cykelsmeden nede om hjørnet, er sikringsniveauet ikke overholdt. Mere skal der ikke til.

Her ser du dit sikringsniveau
Sikringsniveauet står i forsikringspolicen. Ikke på side 1, og der står meget i policen, men et eller andet sted står det. Spørg forsikringsselskabet, hvis du ikke kan finde det.

Når du har fundet dit sikringsniveau, kan du komme i tvivl om, hvorvidt du overholder det. Her kan du gå ind på fpsikring.dk, en side fra forsikringsselskabernes brancheforening Forsikring & Pension, og se beskrivelser af kravene på de enkelte sikringsniveauer.

Sikringskataloget er netop blevet ændret. Tidligere var der meget ”gode råd” over det. Ambitionen med det nye er, at de faglige kapitler skal være projekterings- og installationsforskrifter. Det er et fremskridt, også for den erhvervsdrivende, der ”bare” vil tjekke sit eget sikringsniveau.

Sikringskataloget består af tre hovedelementer: Første del er beskrivelsen af, hvordan systemet med varegruppeskemaet, sikringsniveauerne osv. er skruet sammen, anden del er nogle generelle sikringsprincipper og –krav, og tredje del er et kort kapitel om vagtydelserne.

Sikringsniveauerne med de konkrete krav til sikring findes i første del – og som det fremgik lidt tidligere, er det ikke nok, at man opfylder niveauet. De produkter, der bruges, skal være godkendte og registrerede hos Forsikring & Pension (de står et andet sted på fpsikring. dk), og firmaerne, der installerer dem, skal være certificerede (de kan også ses et andet sted på fpsikring.dk). Det går altså ikke med en billig lås, selv om sælgeren påstår, den er lige så god som den dyrere, og cykelsmeden kan være nok så fiks på fingere – hvis han ikke er ISO 9001-certificeret, skal man ikke lade ham lave arbejdet. Det kan godt være, det er billigere her og nu, men det kan blive meget dyrt efter et indbrud.

Suppleringskataloget
Nogle vil spørge: Hvad så med TVO (tv-overvågning, ADK (ADgangsKontrol), tågesikring, mærkning og mange andre discipliner?

Svaret er, at det kommer i suppleringskataloget. Nogle af kapitlerne til suppleringskataloget er færdige, så det varer nok ikke længe, før vi ser de første dele. Nogle af forløberne til kapitlerne vil kunne ses på SikkerhedsBranchens hjemmeside, fordi det er den, der skriver disse kapitler.

Pointen er, at selvom f.eks. TVO ikke er omfattet af sikringsniveauerne, er systemet omkring kravene til certificerede virksomheder stort set det samme. Derfor har disse virksomheder behov for et ISO 9001 system i virksomheden og en kravspecifikation for hvert af de fagområder, de er certificerede til at udføre, men også en teknisk specifikation, så de ved hvordan anlæggene skal monteres. For mekanisk sikring og AIA finder man de tekniske specifikationer i sikringskataloget. For de andre discipliners vedkommende fremover i suppleringskataloget og indtil det er færdigt er det bedste bud SikkerhedsBranchens hjemmeside.